គ្រឿងម៉ាស៊ីនកែច្នៃផ្លាស្ទិច

ចាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០២

ម៉ាស៊ីនពន្លូតលួសប្លាស្ទិច PET

  • Plastic PET wire extruding machine

    ម៉ាស៊ីនពន្លូតលួសប្លាស្ទិច PET

    ម៉ាស៊ីនពង្រីកខ្សែប្លាស្ទិច PET ត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីផលិតលួសមូល PET ដែលនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកសិកម្មឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមឧស្សាហកម្មវារីវប្បកម្ម។ ល។