គ្រឿងម៉ាស៊ីនកែច្នៃផ្លាស្ទិច

ចាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០២

ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ប្លាស្ទិចដុសខាត់

  • Plastic brush filament extruding machine

    ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ប្លាស្ទិចដុសខាត់

    ម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រដុសខាត់ផ្លាស្ទិចត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម៉ាស៊ីនផលិតផ្លាស្ទិចផ្លាស្ទិចសម្រាប់ដុសខាត់ប្រភេទផ្សេងៗទាំងការប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្មនិងការប្រើប្រាស់ស៊ីវិល។ ប្រតិបត្តិការខ្សែម៉ាស៊ីនមានភាពងាយស្រួលហើយថ្នាក់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មគឺខ្ពស់វាត្រូវបានស្វាគមន៍នៅលើទីផ្សារទូទាំងពិភពលោក។